Postal History from Finland 1889 - 1918


 

 

 

Field post

War-time mail  
Postcard sent from Reval, Estonia 21st March 1917, franked with 2k to person in Active Service  -  this special rate vas only valid in 2 month.
this card is used in Russia but same rate existed in Finland, acc. to circular 1030 of 29th January - see below.
this rate was valid until 14th April 1917 only - acc. to circular 3516 of 28th March 1917
 
 
 
 

Should you have similar item used in Finland to offer I would 
be very interested. 
 
  • postcard franked with 2k - from private to active in service

 

  • cover franked with 5k - from private to active in service

 

  • free of charge card or cover from active in service to or from Finland are also of interest  - examples below  -  if you have additional information to the listed cards then I am very interested to learn.
Circular no II. 1030 dated Helsinfors,  29th January 1917 : (swedish)

                     1.  
Postanstalterna til kännedom och iakttagende meddelas härmed, att enligt Nådig befallning befordran af privata bref och postkort till och från aktiva armén kommer från den 14 istundande februari att försiggå enligt följande grunder :
1.   För privata bref, som äro adresserade till samtliga till aktiva armén samt dess styrelser och inrättningar hörande personer, skall i befordringsafgift uppbäres 5 kopek för hvarje 60 gram eller del däraf.
2.   För privata postkort, som  som äro adresserade till samtliga till aktiva armén samt dess styrelser och inrättningar hörande personer, skall i befordringsafgift uppbäres 2 kopek för hvarje kort.
3.   Bref, vägande högst 30 gram, samt postkort, hvilka afsändas från aktiva armén till Kajsardömet, befordras liksom härtills afgiftsfritt.
Tillika meddelas, att från Kejsardömet till aktiva armén adresserade otillräckligt eller helt och hållet ofrankerade bref och postkort böra behandlas såsom otillställbara.
 

Russian Field post in Finland during WW1Active Baltic Sea Navy Fleet / For Letters
Card is postmarked Helsinki 17.05.1915. Lower boxed mark reads "Not Checked on Board"From Active Army
Card is sent from Tampere 2.X.1915. The green label is a charity label.