Struer

  dato: kilde:
Brevsamlingssted BRS 8. juni 1857 officielle meddelelser nr. 
  MPX 1. april 1865 officielle meddelelser nr. 
Postekspedition PXP 17. november 1865 officielle meddelelser nr. 
Postkontor PKT 1. oktober 1889 officielle meddelelser nr. 1904
       

Struer 1

  Ølbyvej 37  
Postindleveringssted PIS 1.10 1970 OM3009
Nedlagt      
       

Struer 2

  Postindleveringssted  
Gimsing Butikstorv PIS 15.10 1970 OM3009
Hjermvej 22   X.7.1972 PHF
Nedlagt   31.10 1991  
       
Struer B      

Posthuset og Postmesteren

fra Gunnar Sandfelds bog: "Fra en helt anden tid"
Østergade 28Samtidig med banen var der i 1865 oprettet en postekspedition i Struer ledet af H. B. Thomsen, der allerede siden 1854
1 havde fungeret som brevsamler. Postekspeditionen havde til huse i Thomsens ejendom på Østergade 2. i 1889 omdannedes ekspeditionen til til et postkontor med underlagte ekspeditionssteder i Humlum (siden 1882) og Oddesund S. (siden 1883), og Thomsen forfremmedes til postmester. men kontoret forblev på sit gamle sted, også efter at Thomsen havde solgt ejendommen til fiskeeksportør Mikkelsen, indtil det i okt. 1898 flyttedes hen i det nye hus ved havnen 3, som fiskeeksportør Sørensen Rønn havde opført.
I den anledning flottede kommunen sig ekstra ved at opsætte en lygte på den ene side af porten på betingelse af at Sørensen Rønn selv opsatte en på den anden. I disse lokaler , som denga
ng var flotte og moderne, blev postkontoret så liggende, indtil efteråret 1953. At der trængtes til større pladsforhold, fremgår med al ønskelig tydelighed af statistikken : I 1873 ekspederes 4082 breve, 592 postanvisninger med et beløb af 10.294 kr. I 1895 146.700 breve, 4644 postanvisninger (110.692 kr.) og 7.089 pakker. Thomsen oplevede ikke selv de ny, større forhold. Han døde 2/2 1897 og blev efterfulgt i embedet af postmester i Hadsund C. Andersen (f. 1844 i Humlum).


1  korrekt årstal må være 1857
2  Østergade 28
 Fiskergade 1

Billedet af Østergade 28 er fra Sandfelds bog. Kortet til højre med Schous hotel i baggrunden viser de to lygter Sandfeld omtaler - det er brugt i 1910 - kortet til venstre er fra 1920-erne og nu uden lygterne. Nederst til højre posthuset taget i brug i 1953.

Disse er udsnit af kort fra min postkortsamling, der findes mig bekendt ikke postkort som bedre viser postkontoret i Fiskergade.
Klik på billederne for at se hele kortet.

Hjermvej 22, GimsingJeg mangler billeder fra 'brugsperioden' af de to postindleveringssteder som blev etableret i 1970 på Ølbyvej 37, og på Gimsing Butikstorv (juli 1971 flyttet til Hjermvej 22).

Begge huse har i dag spor fra ombygning.

Ølbyvej 37, Struer

 

 

 

   

 

 


datoerne i følgende er hentet fra Vagn Jensens registreringer, suppleret med egne observationer.

 

stempler

type tidligste seneste
203 4 nummerstempel    
224 nummerstempel 04.7 1865 6.4 1878
224 nummerstempel 1.10 1880 10.10 1883
STRUER ANT VII 04.7 1865 6.2 1878

4   NUM 203 blev tildelt Struer, men kom aldrig i brug.

 
  NUM 224-1 NUM 224-2 NUM 224-2 ANT VII

 

STRUER LAP VIIa 22.1 1877 14.8 1889
STRUER LAP IIIb 31.8 1885 22.12 1898

 

LAP VIIa LAP IIIb LAP IIIb LAP IIIb LAP IIIb

 

STRUER / *** BRO Ia 12.5 1899 26.6 1912  
STRUER / *** BRO IIa-1 13.1 1913 19.1 1928  
STRUER / *** BRO IIa-2 8.4 1918 27.6 1919  
STRUER / *** BRO IIb 19.6 1928 8.8 1932 BRO IIb-2 omgraveret

 

BRO Ia BRO Ia BRO IIa-1 BRO IIa-2 BRO IIb
  26.6.12 er  senest
kendte anvendelse
     

 

STRUER / *** BRO IIc-1 28.2 1933 21.10 1933 BRO IIa-1 omgraveret
STRUER / *** BRO IIc-2 19.10 1932 18.12 1944  
STRUER / *** BRO IIc-3 20.4 1934 19.11 1949  
STRUER / *** BRO IIc-4 17.8 1945 15.12 1950  
STRUER / *** BRO IIc-5 18.11 1950 24.6 1953 BRO IIc-3 omgraveret
STRUER / *** BRO IIc-6 20.8 1952 6.9 1955 BRO IIc-4 omgraveret
STRUER / *** BRO IIc-7 31.12 1955 29.3 1957  

 

BRO IIc-2 BRO IIc-3 BRO IIc-5 BRO IIc-7

 


 

 
  BRO IId-4 BRO IId-5 BRO IId-6 BRO IId-7

 

STRUER / *** BRO IId-1 17.9 1956 18.9 1958  
STRUER / *** BRO IId-2 23.12 1957 1.1 1971  
STRUER / *** BRO IId-3 7.11 1959 29.1 1965  
STRUER / *** BRO IId-4 10.1 1967 27.3 1991  
STRUER / *** BRO IId-5      
STRUER / *** BRO IId-6 13.2 1980 4.2 1992  
STRUER / *** BRO IId-7      

 

 

   
  BRO IId-9   BRO IId-11

 

STRUER / *** 1 BRO IId-8 28.11 1953 14.9 1959  
STRUER / *** 1 BRO IId-9 27.1 1960 5.9 1968  
STRUER / *** 1 BRO IId-10 6.10 1969 6.12 1975  
STRUER / *** 1 BRO IId-11 23.9 1992    

 

       

 

STRUER /  TUR 17.7 1956    
STRUER /  TUR   26.8 1987 Uden underste streg i broen
STRUER /  Oddesundbroen 15.5 1988    
STRUER /  Marilyn Anne 17.6 1983    

 

Brevkort fra P. A. Sand til Finland med både dansk og finsk censur.
Stemplet siger 9.9.39 og man skal ikke have beskæftiget sig med dansk censurpost ret længe for at regne ud at noget er galt. kortet er da også dateret d. 9.9.1940 og stemplet er altså forkert indstillet med 1 år. om ikke andet så kan kortet bruges til at illustrere at et enkelt stempelaftryk ikke altid er dokumentation nok for brugsperioden for et stempel.

 


opdateret: 11. november 2009