Tilbage til forrige side    Perioden før 1. april 1865


Venø 10. marts 1864
sendt som tjenestebrev via Holstebro 16.3 1864 til Thisted 18.3 1964
afsenderen er Thomas Ambrosius Fyhn - øens præst fra 1860 - 1869

Til Det Kgl Amthus
Thisted

K.T.

 

Jeg undlader ikke at tilstille det høie Amt
indlagte Attest, idet jeg dog tillader mig at
gjøre opmærksom paa, at jeg for 8 - 14 Dage siden
indsendte en anden af Samme Indhold.

Venø, d. 10de Marts 1964

                                                        Ærbødigst
                                                        Th.  A. Fyhn                     

 

Til Det Kgl. Amthuus       i Thisted


 


opdateret: 17. marts 2005