Vestergade  
Struer Vestergade

ingen oplysninger
brugt 4. august 1903

Vestergade 5
brugt 1904

Mælk & Flødeforretningen til højre er A. Tipmarks butik og i venstre side ses slagter Ripa som havde butik her frem til 1909.

kortet er en julehilsen sendt til en kreaturhandler i Esbjerg - af Ripa og hustru

Den gamle Mølle, Struer

Ludvig Christensen Hellerup
brugt

 

Den gamle Mølle, Struer

tegnet af Niels-Ove Godballe i 1978
ikke postalt brugt

 

Den gamle Møllegaard, Struer

Ludvig Christensen Hellerup - 732
brugt 1909

billedet er taget fra grunden hvor Løvbjerg i dag har butik

Struer

M. Hillersborg, Struer Eneret
brugt 1912

 

Vestergade Struer

ingen oplysninger
ubrugt

Vestergade Struer

ingen oplysninger
brugt 1906

 

Struer Vestergade

ingen oplysninger
brugt juli 1905

Brødrene Christensen Møbel & Ligkistemagasin
og i kælderetagen:
"P. A. Sand Glarmester Billeder indrammes"

 

Udsigt over Struer

M. Hillersborgs Forlag, Struer Eneret H 934 14
brugt 1916

igen et foto taget mod kirken, men denne gang fra Borgerskolen, række af huse midt i billedet er Vestergade og skorstenen hører til Søren Dahls savværk
huset ved siden af savværket (den hvide gavl) er bygningen på kortet ovenover.

Parti fra Struer

(?) 8935 O 2975
ubrugt

samme foto som overfor
 

Struer

ingen oplysninger
brugt 1908

fotoet er taget fra toppen af møllen, Vestergade til højre og Bjerggade til venstre

Parti fra Struer

? 6685
brugt 1913

 

Ubrugt fotokort med teksten
Vestergade 45

skiltet fra forrige kort er igen med her
"P. A. Sand Glarmester Billeder indrammes"
desuden
"Brand, Glas og Tyveri - Syge, Ulykke og Livs forsikringer tegnes billigst her."
"Billetter til alle pladser  i Afrika, Amerika og Australien billigst hos P. A. Sand aut. agent."
"White Star Line Agency"

Struer, Vesterport

6690
brugt 1909

på gavlen til venstre kan læses: "Struer Maskin Snedke.."
I. M. Christensen (født Overlund v. Viborg 1869 - 1953)  kom til Struer som snedkersvend da kirken blev opført i 1891 - han etablerede sig på hjørnet af
Holstebrovej og Ølbyvej - i kompagniskab med N. Chr. Larsen (1868-1943).
I oktober 1909 delte de forretningen, så Christensen overtog møbelsnedkeriet og Larsen bygningssnedkeriet.
I 1912 købte Christensen ejendommen Vestergade 8, men flyttede først forretningen i 1923. Larsens Snedkeri blev ramt af voldsom ildebrand d. 15. sept. 1911, og fortsatte endnu nogle år driften - hvorefter Larsen blev snedker ved statsbanerne (indtil 1933) (kilde: Nye tider s. 181-2)

 

Struer Maskinsnedkeri & Møbelfabrik

postalt ubrugt

jeg formoder der er tale om ovenstående virksomhed - formodentlig fra før opsplitningen i 1909.

Vesterport, Struer

Smith Knudsen, Struer Eneret 47705
brugt 1919

Vestergade (i dag Smedegade) krydser Holstebrovej og bliver til Ølbyvej

Vesterport, Struer

Smith Knudsen, Struer Eneret 47705
brugt 1919

Vestergade (i dag Smedegade) krydser Holstebrovej og bliver til Ølbyvej

Teknisk Skole Struer

6686
brugt 1909

bygningen er opført i 1908, bygningen til venstre et apoteket

Struer Apotek

fotokort
brugt 1963

 

Teknisk Skole Struer

Smith Knudsen Struer
brugt 1912

bygningen er opført i 1908

Teknisk Skole Struer

Smith Knudsen Struer Eneret 21442
brugt 1911

Teknisk Skole Struer

Smith Knudsen Struer Eneret 21442
brugt 1914

skiltet på bygningen til højre:
J A C Olesen,  Skomager

Udsalg fra Andelsslagteriet
P. Pedersen
Vestergade 1, Struer, Tlf. 126

her er egentlig mere tale om et reklamekort end et postkort.

Vestergade Struer

Johan A. Poulsen Struer S23
brugt - dato ikke læsbar

Struer - Vestergade

O. Smith Knudsen n47
ubrugt

Struer og Omegns Brugsforening

F.D.B. Papirafdelingen Eneret serie nr 126
brugt 1935

højre del af bygningen rummer i dag Matas

Glædelig Jul - Vestergade Struer

J. J. Bertelsen, Kiosken, 84863
brugt 1951
Struer Vestergade

J. J. Bertelsen Struer 89269
brugt 1958

Struer Vestergade

J. J. Bertelsen Struer 89269
brugt 1959

- nu uden hvid kant

Rebslagerbanen

P. Chr. Pedersen
brugt 1913

 

 

Senest opdateret:  23. april 2013 /jiv