Hjerm  
Hilsen fra Hjerm
brugt 1907
3178

Vestre Hjerm kirke

Hilsen fra Hjerm
brugt 1913

P. Hansen, Vamdruo, 84381
Østre Hjerm kirke

Hjerm Kirke
ubrugt
Stenders Forlag8800
Hjerm, vester og øster Kirke
ubrugt
Johan A. Poulsen 2W
Partier fra Hjerm
sendt fra Hjerm 22.1.1914
Fot. Pedersen, Bogensegade, Aarhus J.J.N. 5504
Partier fra Hjerm St
ubrugt
Fot. Tranum J.J.N. 8007

tekst:
M. Nødskov
Træ, Galanteri,
Cigar og
Tobakshandel
"Husk Automaten"

Hjerm

Smith Knudsens Forlag. Struer
Stationsbygning og Købmandsgården - samt Vester Hovedgade
sendt fra Hjerm - dato kan ikke læses 1905-10
til venstre i billedet det gamle gartneri
Parti fra Hjerm

brugt 1907
Peter Bertelsen,  Eneret
Parti fra Hjerm
Billede af stationsbygningen taget fra syd - med møllen på Møllevangsvej  i højre side.
sendt fra Hjerm ca. 1909
P. Bertelsen, Hjerm, Eneret
Hjerm

Smith Knudsen Struer 21577
brugt ?

Hjerm

Smith Knudsen Struer 21575
brugt 1912

Købmand P. Bertelsen, Hjerm St.
brugt 1908 (?)
Forlag H. Johannsen, Aalborg
Hjerm Købmandsgaard
brugt d. 22.7.07
Peter Bertelsen Eneret
Hjerm
ubrugt
Johan A. Poulsen Struer

Vesterhovedgade set fra banen

Hjerm
brugt 1934
Johan A. Poulsen Struer

Østerhovedgade set fra banen

Taarnborg, Vestergade 9, Hjerm
ubrugt

bygget i 1914 iflg årstal på facaden, i dag hedder gaden i øvrigt Vesterhovedgade - og huset benyttes til beboelse.
 

Hjerm Station

ubrugt
udelt fotokort - dvs. ca. 1905

Hjerm
Den gamle stationsbygning i Hjerm - bygningen blev fjernet i år 2000
annulleret med Fredericia-Struer 31.12.1912 T1032
eneret Johannes Mikkelsen

i forhold til ovenstående med karnap og lidt ændrede skorsten

Hjerm
Østre Hovedgade,
brugt - dato kan ikke tydes
Smith Knudsens Forlag Struer
Hilsen fra Hjerm
Østre Hovedgade
ubrugt
Fot. N. Nielsen, Silkeborg Eneret 21581
Gadeparti fra Hjerm
Østre Hovedgade - huset til venstre på forrige kort er her midt på kortet
sendt fra Hjerm 22.1.1912
Fot. Joh. A. Poulsen, Struer Eneret
Hjerm
Østre Hovedgade, Hjerm - helt i baggrunden ses stationsbygningen
brugt - dateret Hjerm Elektr. Værk. 22 okt. - årstal kan ikke tydes - ca 1910
C. J. C. 243
Hjerm Mejeri
Østre Hovedgade - igen set mod Vest med taget af stationsbygningen
 bagerst i bybilledet og til venstre ses den gamle mejeri bygning
ubrugt
Fot.  N. Nielsen, Silkeborg Eneret 21581
Parti fra Hjerm
brugt 1916
Smith Knudsen, Struer 38720
Sofienlund
Novbr. 1916

fotokort
ubrugt

 

Volstrup (Jylland)
Danske Herregaarde F & B No 296 Eneret
ubrugt

 

Volstrup ved Struer
Smith Knudsen Forlag 18206
ubrugt

 

Volstrup
Stenders Forlag 9380
brugt

 

Hjerm Kalkværker

fotokort
brugt 1909
Hjerm Kalkværker

Fot. Johan A. Poulsen, Struer Eneret 2W
ubrugt
A/S De Jydske Kalkværker, Hjerm St.

Fot. Johan A. Poulsen, Struer Eneret
ubrugt
Hjerm Kalkbrud
ubrugt
A. H. V. Eneret 6784
Hjerm Kridtgrave pr. Holstebro
ubrugt
W. K. F. 2617
Hjerm Kalkværk pr. Holstebro
brugt 1928
stenders forlag 33808
Underjordisk Gang i Hjerm Kalkværk
ubrugt
Smith Knudsen, Struer Eneret 21361
Underjordisk Gang i Hjerm Kalkværk
ubrugt
Smith Knudsen, Struer
Hjerm Kalkgruber
ubrugt
o90

maleri gengivet på postkort

findes også med udgiver:
Johan A. Poulsen 23V

Hjerm Kalkværk
brugt 1910
Smith Knudsen, Struer Eneret 17880
Hjerm Kalkværk
brugt 1916
Smith Knudsen, Struer
 


Senest opdateret:  08. november 2009 /
jiv