Fotokort
hvor hjælp er velkommen
 
kortet er sendt til Anine Henriksen i Ringkøbing d. 27. sep. 1915
fra hendes søster

kender du gården ?

kortet er sendt til Grosserer W. Stephensen, København d. 9. dec. 1904
og han tituleres Kære Broder
dateret / sendt 24. dec. 1912
fra A. Olesen og Hustru
dateret / sendt 22. dec. 1909
sendt til Fru Anne Pedersen, Vandværket, Aarhus, underskrevet Thora
skrevet bagpå:

Folkekøkkenet i Struer 1919
Du kan vel nok se at Mam er med ?

skrevet bagpå:

Slagteri, Pølsemageri i Struer

her var Svend Laursen fra Ornum v/Gørlev
Hans 2 farbrødre Laust og Jakob i lære
Jacob med mansta(..)

Jeppe paa Bjerget

ingen udgiveroplysninger eller dato

Hvem er Jeppe ?
jeg TROR huset er Skolegade 7 ...
og at Jeppe kunne være Lokomotivfører Schougaard eller vognmand Andr. Pedersen.

klik her for at se hvorfor ....

 

 

 

 

Herr Hotelejer Schou
Struer

Struer Realskoles Drenge-Idræts-forenings Orkester sender Dem en hjertelig Tak for deres store Velvilje med det.

V. Hansen
Finn Larsen
Jens Andersen
Axel Sørensen
Olaf Pedersen
Victor Eriksen
Christen Munksgaard
Carl J. Mangelse(n)
C. Alfred Pedersen
Olaf Christensen
Bror Børge Larsen

 

læreren O. V. Hansen var i mange år lærer på Borgerskolen (1914 - 1950), og i 1916 - 1921 formand for Struer Boldklub. Nr. 3 i bagerste række er Axel Sørensen (han har også skrevet som 3. dreng - måske passer rækkefølgen ?) Axel var født i 1899 -  tak til Jens Merkur.

Jeg ved ikke om O. V. Hansen  som blev uddannet på seminariet i Nexø i 1910 - var på andre Struer skoler før Borgerskolen, men et godt bud på årstallet vil være 1914.

det at kortet er delt på bagsiden viser at det er fra efter 1905, ellers ikke meget konkret at gå efter.

bud og kommentarer er meget velkomne.

++

efterfølgende kort har jeg erhvervet senere
 


XL format
S.R.I.F. paa udflugt
jeg mener billedet er taget på Østeerbjerg i Lemvig med byen i baggrunden - en af drengene på billedet skal være født i 1899 hvilket passer meget godt med at billedet nok er fra 1910 - 1915

fotokort
ubrugt

 

S.R.I.F. paa Torvet i Struer

Smith Knudsen
brugt 1913

 

ubrugt kort hvor der bagpå er skrevet Struer

et gæng brobyggere - men hvor i kommunen .. ?

ved Holmgaard,
i Sønder Hjerm,
mellem Struer og Humlum
eller Humlum og Oddesund ?

Hjerm, 30/12 07
Deres dem meget hengivne Nielsen sender Dem hermed en venlig Hilsen ønsker Dem alle et alting gaar rigtig godt i det nye Aar

Kortet er sendt til Silkeborg
er der nogen som genkender Nielsen ?

der ligger en kopi af kortet på lokalhistorisk arkiv, hvor der står at billedet menes at være fra Hjerm Station - og at karlen skulle hedde Wilhelm.


 

Struer Idrætsforening efteråret 1921

tak til Niels-Ove Godballe:

Holdet er Kredsvindere i 1921 og på billedet er:
J. C. Trabjerg - Ove Hansen - Emil Holm - Arnold Thisted - Martin Holm - Kristian Gølbo - J. M. Nielsen - Frederik Lauritsen - Pedersen - H. C. Sørensen (Skomageren) og N. K. Strand.
Oplysningen stammer fra SIF\'s 50 års jubilæumsskrift

"L. Sand" og "Struer Social Demokrat" står der på skiltene

sendt 5. aug. 1917 af Laurids Sand til Aarhus


jeg har hele tiden formodet at bygningen i baggrunden er fra Østergade og at huset hermed har lagt i Eybersvej, dette er blevet bekræftet af et kort adresseret til Fru Maria Sand og Hr L. Sand, Eybersvej 10 (fra din datter Birgithe Sand)

Struer Maskinsnedkeri & Møbelfabrik

postalt ubrugt

jeg formoder, der er tale om virksomheden som lå på hjørnet af Holstebrovej og Ølbyvej  -  læs yderligere under 'Struer By' > Vestergade

kortet er sendt til Holstebro i 1930'erne

det er dateret Struer mandag, men der er ingen navne på afsender

kan ikke tyde skiltene - men det ligner et par køer ?


 

dateret 10/6 1912
Marie Nielsen Hotel Føniks eller Fønichs
modtager kort fra sin søster på VenøChristian Østergaard Jensen : jeg føler mig overbevist om er det første af de to huse som ligger syd for Sønderskov, og manden herpå kan være Stinus, som han blev kaldt i dagligtale. Han var fjordfisker og havde et mindre mortorbåd som lå forankret nedenfor huset, og den havde navnet "Krille".

 

  
dateret Venø 19/11 1912
samme modtageradresse som ovenfor

"det er præstegården her på Venø og Præsten med Familie"

"hilsen os 3 på Venø" mon ikke afsenderen er damen på kortet ovenover.

 

Senest opdateret:  04. marts 2009 / jiv