Postal History from Finland 1889 - 1918


British HULL postmark on a Finnish stamp
 
Cover franked with a 25 pen Lion stamp which from 14.VIII.1900 no longer was valid for foreign mail (Russian stamps had to be used) The stamp was cancelled at Hull on 11th October 1900. Further a patriotic mourning stamp was affixed to the cover. PAQUEBOT mark showing that the cover was posted onboard the ship sailing the route "Hangö - Copenhagen - Hull" Had the cover been sent from a Finnish Post office it would have been returned to the sender due to the morning stamp!

The receiver , Johan Alexis Rosqvist (1859 - 1940), was the Captain of mv. ARCTURUS (1898 - 1908) He later on showed his patriotic mind while being the captain of the icebreaker SAMPO. He managed on 27th January 1918 to sail the vessel from Mäntyluoto to Gävle in Sweden, from where he in February 1918 assisted in escorting vessels from Sweden through the ice to Wasa with their cargo of Finnish Jaeger Battalions and war material  for the white side of the Finnish civil war. 

<< Source >>
 
Following copied from above mentioned source:  (in Swedish)

Johan (Janne) Alexis Rosqvist  f. i Lovisa 8.7.1859. Företog sin första resa till sjöss 1874, seglade på finska och engelska fartyg till 1880. Styrmansexamen 1880, ångbåtsbefälhavareexamen samma år. Sjökaptensexamen 8.4.1884 vid Navigationsskolan i Helsingfors. Understyrmansexamen 8.4.1882 och överstyrmansexamen 1883 i Sunderland. Seglat som I styrman på barken Alexander av Lovisa 1880-81, på engelska s/s Meramis och Skyro 1881-84 samt på s/s Hangö och s/s Sirius 1885-87. Befälhavare på F.Å.A:s ångfartyg Capella 1888-91, Urania 1891-98, s/s Arcturus 1898-1908, Titania 1908; befälhavare på isbrytaren Sampo 1908-26. övertog sistnämnda år befälet på den nybyggda havsisbrytaren Jääkarhu, vars byggande han övervakat i Rotterdam, och förde den därifrån till hemlandet. Avgick från befälet på Jääkarhu 24.8.1926 på grund av ålderslagen. Detta avsked väckte en stark opposition, som kraftigt framfördes i tidningspressen på såväl svenskt som finskt håll. Kapten Rosqvist hade nämligen anhållit om dispens, men fick beskedet att denna icke kunde beviljas på grund av hans bristande kunskaper i finska språket. Tidningspressen ansåg detta vara en ren förolämpning mot en man, som av alla med rätta ansågs vara den skickligaste landet hade att tillgå som befälhavare på den nya isbrytaren. Finland stod dessutom i stor tacksamhetsskuld till kapten Rosqvist för hans storartade insatser vid en viktig brytningstid i fosterlandets historia. Kapten Rosqvist lyckades den 27 januari 1918 föra isbrytaren Sampo från Mäntyluoto till Gävle i Sverige. Härigenom blev han i tillfälle att under februari och mars samma år under stora issvårigheter lyckligt assistera ångare lastade med krigsmaterial och de finländska jägarna till Vasklot hamn i Vasa. Han bistod samma år med Sampo tyska krigsflottan vid Eckerö, vid dess ankomst till Hangö, vid dess operationer i Finlands sydvästra skärgård samt vid dess inlopp till Helsingfors. Kapten Rosqvist har varit medlem av flere stats- och kommunala kommittéer för sjöfartens främjande, såsom medlem av vintertrafikkommittén 1895-96, ledamot i kommittén för ordnandet av Hangö hamn- och trafikförhållandena 1896, m.fl. Utmärkelser: Frihetskorsets IV kl. 19.5.1918, Frihetskorsets I kl. 3.7.1918, Tyska järnkorset av II kl. 24.10.1918, Hedersledamot av Finlands Skeppsbefälsförbund 27.2.1932, av Helsingfors Skeppsbefälsförbund 3.2.1937. Var sedan 1904 bosatt i Helsingfors. Död där 25.8.1940


Left: s/s ARCTURUS, built 1898 by Gourlay Bros & Co, Dundee, 2155gt, Loa 89m. more info. And right: Finnish icebreaker SAMPO, built 1898 by Armstrong, Whitworth & Co Ltd, Newcastle, 1339gt, Loa 61,4m. more info.

Opdateret d. 9. Nov. 2012